top of page

無極境界

5/ 10 /2012(五)8  pm

葵青劇院演藝廳

「無極境界」音樂會為無極樂團多元媒體音樂計劃「意象敦煌」的頭炮節目。「意象敦煌」從敦煌石窟裡精選的壁畫及彩塑內容開始,逐次逐步,以原創音結合其他藝術媒體,不斷玩味今古迴旋的敦煌神韻。

藝術總監                一人劇場
舞台設計                 曾文通
燈光設計                 楊子欣
音樂顧問/琵琶      王梓靜 *

* 承蒙香港中樂團允許參與是次演出

敲擊                                  曾文通
簫/笛子                           張帆
二胡                                  趙冠傑
日本笙                              伊藤江理
阮琴合奏及琵琶合奏         香港無極樂團暨北京及台灣分團

 

 

bottom of page